Predlog Bele knjige o mediacijah

Društvo mediatorjev Slovenije

 

Sporočilo za javnost

 

PREDSTAVITEV PREDLOGA BELE KNJIGE O MEDIACIJAH

 

 

Društvo mediatorjev Slovenije in strokovnjaki s področja mediacije so danes, v torek, 17.6.2008 ob 10. uri v stavbi Pravne fakultete v Ljubljani, predstavili predloga bele knjige o mediaciji.

Namen predloga bele knjige je, da bi vsem trem vejam oblasti ponudili ogrodje, ki bi ga nato pristojni lahko uporabili kot osnovo za sprejem nacionalne strategije na področju mirnega reševanja sporov, manjkajočih predpisov in vprašanj financiranja. Tako bi dejavno in konkretno pripomogli k zmanjšanju sodnih zaostankov, k bolj tolerantnim odnosom med mladimi in vzpostavitvi porušenih medsebojnih in poslovnih odnosov.

Strokovnjaki s področja mediacije so predstavili prispevke o posameznih področjih mediacije. Gre za programski dokument o mediaciji v skoraj vseh vrstah sporov: mediaciji na področju družinskih sporov, v izobraževalnih ustanovah, v lokalnih skupnostih, na področju delovnih sporov, sodišču pridružene mediacije, o mediaciji med storilcem in oškodovancem, o mediacijah na področju javne varnosti,  v socialnem varstvu, o vključevanju mediacije v aktivnosti izgradnje miru, o mediaciji v združenjih bolnikov in v poklicnih zbornicah in gospodarskih organizacijah,  o regulativnem okviru za mediacijo v naši države, o evropski direktivi, ki je bila sedaj sprejeta na tem področju, o izobraževanju mediatorjev in o etičnem kodeksu.

 Na predstavitvi sta sodelovala tudi dr. Erik Kerševan iz urada Predsednika države in varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebanšek-Travnik.

 

Ideja o ?beli knjigi?

 

Gord ana Ristin , predsednica Društva mediatorjev Slovenij, je idejo o pripravi bele knjige predstavila junija 2007, na prvih Dnevih mediacije v Portorožu, na sklepnem pogovoru sodelujočih o bodočnosti mediacije v Sloveniji. Vsi prisotni so takrat podprli zamisel, da bi skupina strokovnjakov   s področja mediacij pripravila predlog ?bele knjige?, ki bi jo zakonodajalec, izvršna ali sodna oblast lahko uporabila pri pripravi nacionalne strategije s področja mediacij.

 

Kaj je mediacija?

 

Mediacija je le eden izmed načinov mirnega [1] reševanja sporov. Gre za neformalni postopek, kjer se dve ali več strank dogovorijo, da bodo ob pomoči nevtralne tretje osebe (mediatorja) skupaj iskale rešitev, ki bo sprejemljiva za vse [2].

 

Kaj je ?bela knjiga??

 

V pravu EU se je izoblikoval strokovni izraz ?bela knjiga? ali ?zelena knjiga? za programske dokumente, ki jih predvsem sprejema Komisija in predlaga Svetu in Parlamentu. Svet in v sedaj skupaj s Parlamentom nato sprejemata   najpomembnejše pravne vire v EU, ki se oprejo na besedilo takega programskega dokumenta.  

 

Prvi sestanek organizacijskega odbora je bil 16.11.2007. Tedaj so posamezni strokovnjaki    prevzeli pripravo pregleda določenih področij, kjer bi lahko v naši družbi (še)   razvijali mediacije. Nato so avtorji izdelali obstoječe predloge. Vsi so delo opravili brezplačno.

 

Kaj bodo ljudje imeli od tega dokumenta?

 

Spor je normalni del življenja. S tem dokumentom želijo avtorji obvestiti javnost, da lahko razvoj mediacij in vgraditev teh postopkov v številne dele naše družbe [3], ljudem prinese možnost izbire načina reševanja sporov (zlasti pred ali med sodnim postopkom [4]). Izbira pa lahko le tista oseba, ki je seznanjena z možnostmi in se lahko svobodno odloči. V najširšem pomenu pa je ideja mediacije povez ana z idejo medčloveške tolerance, z graditvijo boljših medsebojnih odnosov, z idejo zmanjševanja nestrpnosti, proti nasilju in sovraštvu.   Mediacija je tako poleg sodnega in drugih načinov reševanja sporov pomemben sestavni del pravne in socialne države.  

 

Na predstavitvi se je Gordana Ristin, zahvalila vsem, ki so napisali prispevke in opravili veliko brezplačnega dela. Pri organizaciji dogodka so posebej pomagali mladi mediatorji, člani sekcije Društva mediatorjev Slovenije.  

 

Zahvalila se je tudi varuhinji človekovih pravic, dr. Zdenki Čebanšek-Travnik, ki je pripravila uvod dokumenta in za njeno podporo projektu ter Eriku Kerševanu iz urada Predsednika države za pozdravni nagovor in podporo projektu.  

  [1] Uporablja se tudi oznaka ?alternativno reševanje sporov? in v angleščini ?alternative dispute resolution? ali ?amicable dispute resolution?.

[2] Sprejet je bil Zakon o mediacijah v civilnih in gospodarskih zadevah (Uradni list RS, št. 56/2008 ? ZMCGZ).  

[3] V pravu EU se tako ideja mediacije pojavlja kot ?mainstream?

[4] V Sloveniji vložimo vsako leto 500.000 novih tožb in število narašča.


e-obveščanje

prijavi se
odjavi se


Varujemo vašo zasebnost!