Kaj je Pogajalska Akademija

Na Pogajalski Akademiji se boste naučili kako se pogajati tako, da boste dosegli to kar želite in ohranili dober odnos z drugo stranjo

To je naš cilj na Pogajalski Akademiji. Pogajalska Akademija je celovit program kjer se boste naučili tako ravnati s konflikti v podjetju, kot tudi konstruktivno priti preko ovir, ki vam jih postavlja zahteven kupec. Obenem pa se boste poglobili v psihološke principe, ki vplivajo na to, kako reagiramo v pogajalskih situacijah in določajo izid pogajanj. Prav poznavanje človeške psihe vam pomaga da izberete pravo vprašanje, s katerim se vam druga stran razkrije in da najdete rešitev, ki bo ustrezala tako vam kot tudi drugi strani. Zato ta delavnica ni primerna za nekoga, ki bi želel manipulirati s sodelavci ali goljufati stranke. Primerna je za vsakega, ki želi poštene in dolgoročno uspešne poslovne pa tudi osebne odnose s svojimi kupci, dobavitelji podrejenimi in sodelavci.

Način dela
Program je zasnovan interaktivno. Samo del programa sestavljajo predavanja. Udeleženci se razdelijo po skupinah in rešujejo praktične probleme. Skupine se med seboj dejansko pogajajo. Po pogajanjih dobijo udeleženci povratno informacijo od soudeležencev in od predavateljev. Pri določenih temah bomo delavnico tudi snemali, slušatelji pa bodo dobili povratno informacijo o svojem delu od kolegov predvsem pa tudi od predavatelja. S tem bodo udeleženci lahko tudi sami sebe ocenili in imeli možnost korekcije svojega vedenja. Četrtina ali celo tretjina programa bo potekala tako, da bosta delavnico vodila dva trenerja, ki bosta delala skupaj pa tudi paralelno z manjšimi skupinami.

Število udeležencev
Glede na aktivni način dela je idealna skupina od 12 do 18 udeležencev, največ pa bomo v skupino sprejeli 20 udeležencev. 

Sklopi
Program Pogajalske Akademije je izveden v 18 sklopih razdeljenih v 8 dni oz modulov, čeprav ga je možno izvesti tudi v obliki krajših celodnevnih ali dvodnevnih delavnic. Med vsakim modulom je en teden časa. Udeleženci dobijo "domačo nalogo" o kateri morajo naslednjič poročati. "Domača naloga" ne pomeni, da morajo udeleženci karkoli pisati ali delati vaje. To pomeni, da bodo v vmesnem času določena znanja, ki so jih pridobili, morali uporabiti. Ob tem bodo morali opazovati sebe tudi v luči pridobljenih spoznanj o lastnem obnašanju.


e-obveščanje

prijavi se
odjavi se


Varujemo vašo zasebnost!