Zahtevnejša poslovna pogajanja

Program je namenjen udeležencem, ki poznajo osnove (predvsem kooperativnih) pogajanj, ki že imajo praktične izkušnje s pogajanji in ki bi želeli svoje znanje nadgraditi z zahtevnejšimi primeri. Predvsem so vabljeni tisti, ki so se že udeležili katere od predhodnih delavnic Psihologija pogajanj, ki jih je vodil Rudi Tavčar.

Na delavnici se bomo bolj posvetili pripravi na pogajanja, pregledali bomo kakšne napake delamo pri odločanju in podrobno osvetlili različne pogajalske strategije in taktike. Še bolj, kot na drugih delavnicah, ki jih vodi Rudi Tavčar, se bomo tu posvetili praktičnim primerom, s katerimi bomo vse naučeno takoj preizkusili v praksi.

PRIJAVA>>

Okvirni program:
  
1. Priprava na zahtevnejša pogajanja    
- Priprava lastnih izhodišč
- Poznavanje izhodišč nasprotnih strani
- Razumevanje nasprotnih pogajalcev
- Okoliščine, ki lahko vplivajo na pogajanja

2. Kratek pregled načel sodelovalnih pogajanj
- Iskanje skupnih ciljev
- Ločevanje ljudi od problemov ? kako damo svoj Ego na stran
- Interesi ? usmeritev pozornosti na interese, ne na rešitve, stališča oziroma pozicije
- Ali se da poiskati rešitve ugodne za vse strani
- Kako lahko uporabite objektivna merila

3. Napake pri pogajanjih       
- Sprejemanje odločitve v gotovosti in negotovosti
- Napake pri sprejemanju odločitve

4. Pogajalske strategije in načini obnašanja v konfliktnih situacijah
- Razlika med pogajalskim stilom in pogajalsko strategijo
- Prednost različnih pogajalskih strategij

5. Pogajalske taktike        
- Osnove taktiziranja pri pogajanjih
- Najpogostejše pogajalske taktike

6. Etika in poštenost v pogajanjih      
- Zmagati za vsako ceno
- Poštenost pri pogajanjih

7. Nebesedno komuniciranje       
- Nezavedno in zavestno kontroliranje samega sebe
- Telo, glas, pogled, gibanje ?
- Stres in nebesedna sporočila

8. Pogajanja z več vpletenimi strankami      
- Ugotavljanje interesov
- Ločena srečanja

9. Iskanje poti iz slepe ulice       
- Zakaj se pogajanja ustavijo
- Ko se pogajanja ustavijo
- Izboljšanje lastne pozicije pri pogajanjih z močnejšim partnerjem
- Kdaj je pogajanje neuspešno in kako naprej

10. Zaključevanje pogajanj         
- Pripravljenost druge strani na dogovor
- Delni cilji, končni cilj
- Pomagati drugi strani, da se odloči

Metoda dela:
Program je zasnovan v obliki interaktivne učne delavnice. Udeleženci se razdelijo po skupinah in rešujejo praktične probleme priprave na pogajanja ter se dejansko pogajajo. Glede na aktivni način dela v skupini pričakujemo največ 16 udeležencev.  Na delavnici bo predstavljenih več konkretnih primerov iz poslovne prakse.

PRIJAVA>>


e-obveščanje

prijavi se
odjavi se


Varujemo vašo zasebnost!