Pogajanja za odvetnike na OZS 04.04.2019

Način dela

 

Program je zasnovan interaktivno ne kot šola ampak kot trening. Samo del programa bodo sestavljajo predavanja, ostalo pa bo temeljilo na primerih in praktičnem delu. Udeleženci se razdelijo po skupinah in delajo na konkretnih problemih. Skupine in posamezniki se med seboj dejansko pogajajo (rešujejo konflikte, prodajajo?), kjer bodo udeleženci na primerih igrali vloge, s katerimi se srečujejo oz jih zastopajo pri delu (stranke, nasprotne stranke, nasprotni odvetniki, sodelavci, nadrejeni, podrejeni, kupec in prodajalec, ?). Tako bo vsak udeleženec teme, ki jo bomo teoretično obdelali, tudi praktično vadil. Po procesu bodo udeleženci dobili povratno informacijo o uspehu. Glede na aktivni način dela v skupini pričakujemo med 8 do največ 18 udeležencev.

 

Delavnico smo oblikovali v štiri module po šest šolskih ur (od 9h do 14h), ki se ponavljajo z enotedenskim razmakom. Med vsakim dnevom - modulom udeleženci dobijo ?domačo nalogo? o kateri morajo naslednjič poročati. ?Domača naloga? ne pomeni, da morajo udeleženci pisati eseje ali delati vaje. To pomeni, da bodo v vmesnem času določena znanja, ki so jih pridobili, morali uporabiti. Ob tem bodo morali opazovati sebe tudi v luči pridobljenih spoznanj o lastnem obnašanju. Tak način dela omogoči, da udeleženci dobijo povratno informacijo o svojem delu, kar je osnova za rast tako, da novo vedenje preide v novo pozitivno navado.


Delavnico bo vodil Rudi Tavčar.

Program Pogajalske Akademije - 4 dni

 

1. dan  

1.     Namen in vrste pogajanj                                                                                        

-           Namen pogajanj

-           Zakaj počnemo to, kar počnemo

-           Potek odločanja

-           Razlike med pogajanjem in tekmovanjem

2.     Razumevanje lastne osebnosti pri pogajanjih in v konfliktu                        

-           Osebnostne lastnosti

-           Biološka osnova reagiranja v frustraciji

-           Kdo v nas se pogaja in kdo bojuje?

3.     Priprava pred začetkom pogajanj                                                 

-           Poznavanje lastnih izhodišč

-           Poznavanje izhodišč nasprotnih strani

-           Poznavanje okoliščin, ki lahko vplivajo na pogajanja

4.     Osnovna načela pogajanj                                                                           

-           Skupni cilji

-           Ljudje - ločite ljudi od problemov

-           Interesi ? usmeritev pozornosti na interese, ne na rešitve, stališča oziroma pozicije

-           Opcije - poiščite rešitve ugodne za obe strani

-           Merila - uporabite objektivna merila

 

2. dan

5.     Pogajalski okviri in pogajalska moč                                                         

-           Mejna cena

-           Začetna cena

-           Področje možnega dogovora

-           Najboljša alternativa možnemu dogovoru

6.     Pogajalski stili in strategije

-           Razlika med stilom in strategijo

-           Prednosti in slabosti uporabe posameznih stilov/strategije v določeni situaciji

7.     Odvetnik = Pogajalec = svetovalec

-           Kako ugotoviti strankine motive za to kar počne

-           Kako izolirati strankine strahove in ovire za odločitev

-           Kako ravnamo z ugovori

8.     Zavestno poslušanje, raziskovanje in razumevanje pogajalskih partnerjev

-           Ovire in napake pri poslušanju

-           Načela zavestnega poslušanja

-           Vrste vprašanj

-           Postavljanje pravih vprašanj

 

3. dan

9.     Pogajalske taktike                                                                              

-           Osnove taktiziranja pri pogajanjih

-           Najpogostejše pogajalske taktike

-           Kako z nepoštenimi taktikami?

10. Etika in poštenost v pogajanjih &n


e-obveščanje

prijavi se
odjavi se


Varujemo vašo zasebnost!