Pogajalska akdemija v januarju in februarju 2016 09.12.2015

Vabimo vas na Pogajalsko akademijo, ki jo organiziramo skupaj s Planetom GV.

Naučili, se boste pogajati tako, da boste dosegli to, kar želite in ohranili dober odnos z drugo stranjo!

Delavnica traja 21 šolskih ur in vključuje pet poldnevnih modulov v januarju in februarju 2016: 11., 18., 25. januarja in 1. in 9. februarja 2016 od 15.30 do 19.00 ure.

Več o prijavi si poglejte na strani Planet GV

Program

1. MODUL 
1. Namen pogajanj         
- Namen pogajanj
- Zakaj mi počnemo to, kar počnemo ? zakaj druga stran počne to, kar počne
- Potek odločanja
- Razlike med pogajanjem in tekmovanjem
2. Razumevanje lastne osebnosti pri pogajanjih     
- Osebnostne lastnosti
- Biološka osnova reagiranja v frustraciji
- Kdo v nas se pogaja
3. Razumevanje stranke pri pogajanjih ko pride do konflikta
- Kaj je konflikt
- Reagiranje v konfliktnih situacijah
- Upravljanje s konflikti in močnimi čustvi
2. MODUL
4. Informacije pred začetkom pogajanj     
- Poznavanje lastnih izhodišč
- Poznavanje izhodišč nasprotnih strani
- Poznavanje okoliščin, ki lahko vplivajo na pogajanja
5. Osnovna načela pogajanj       
- Skupni cilji
- Ljudje - ločite ljudi od problemov
- Interesi ? usmeritev pozornosti na interese, ne na rešitve, stališča oziroma pozicije
- Opcije - poiščite rešitve ugodne za obe strani
- Merila - uporabite objektivna merila
3. MODUL
6. Pogajalski okviri in pogajalska moč     
- Mejna cena
- Začetna cena
- Področje možnega dogovora
- Najboljša alternativa možnemu dogovoru
7. Zavestno poslušanje, Raziskovanje in razumevanje pogajalskih partnerjev
- Ovire in napake pri poslušanju
- Načela zavestnega poslušanja
- Vrste vprašanj
- Postavljanje pravih vprašanj
- Kako ravnamo z ugovori
4. MODUL
8. Pogajalske strategije in načini obnašanja v konfliktnih situacijah
- Razlika med pogajalskim stilom in pogajalsko strategijo
- Prednost različnih pogajalskih strategij
9. Pogajalske taktike        
- Osnove taktiziranja pri pogajanjih
- Najpogostejše pogajalske taktike
10. Etika in poštenost v pogajanjih      
- Zmagati za vsako ceno
- Poštenost pri pogajanjih
- Sproščanje v stresnih situacijah
5. MODUL
11. Iskanje poti iz slepe ulice       
- Zakaj se pogajanja ustavijo
- Kaj, ko se pogajanja ustavijo
- Izboljšanje lastne pozicije pri pogajanjih z močnejšim partnerjem
- Kdaj je pogajanje neuspešno in kako naprej
12. Zaključevanje pogajanj         
- Pripravljenost druge strani na dogovor
- Delni cilji, končni cilj
- Pomagati drugi strani, da se odloči


e-obveščanje

prijavi se
odjavi se


Varujemo vašo zasebnost!