Pogajalska akademja v Novem mestu 26.10.2011

Program Pogajalske Akademije bomo izvedli v 5 poldnevnih modulih. Med vsakim modulom je en teden časa. Udeleženci dobijo "domačo nalogo", o kateri morajo naslednjič poročati. "Domača naloga" ne pomeni, da morajo udeleženci karkoli pisati ali delati vaje. To pomeni, da bodo morali v vmesnem času določena znanja, ki so jih pridobili, tudi uporabiti. Ob tem bodo morali opazovati sebe tudi v luči pridobljenih spoznanj o lastnem obnašanju.

Program pogajalske akademije

1. MODUL
1. Namen pogajanj         
- Namen pogajanj
- Zakaj mi počnemo to, kar počnemo ? zakaj druga stran počne to, kar počne
- Potek odločanja
- Razlike med pogajanjem in tekmovanjem
2. Razumevanje lastne osebnosti pri pogajanjih     
- Osebnostne lastnosti
- Biološka osnova reagiranja v frustraciji
- Kdo v nas se pogaja
3. Razumevanje stranke pri pogajanjih ko pride do konflikta
- Kaj je konflikt
- Reagiranje v konfliktnih situacijah
- Upravljanje s konflikti in močnimi čustvi

2. MODUL
4. Informacije pred začetkom pogajanj     
- Poznavanje lastnih izhodišč
- Poznavanje izhodišč nasprotnih strani
- Poznavanje okoliščin, ki lahko vplivajo na pogajanja
5. Osnovna načela pogajanj       
- Skupni cilji
- Ljudje - ločite ljudi od problemov
- Interesi ? usmeritev pozornosti na interese, ne na rešitve, stališča oziroma pozicije
- Opcije - poiščite rešitve ugodne za obe strani
- Merila - uporabite objektivna merila

3. MODUL
6. Pogajalski okviri in pogajalska moč     
- Mejna cena
- Začetna cena
- Področje možnega dogovora
- Najboljša alternativa možnemu dogovoru
7. Zavestno poslušanje, Raziskovanje in razumevanje pogajalskih partnerjev
- Ovire in napake pri poslušanju
- Načela zavestnega poslušanja
- Vrste vprašanj
- Postavljanje pravih vprašanj
- Kako ravnamo z ugovori

4. MODUL
8. Pogajalske strategije in načini obnašanja v konfliktnih situacijah
- Razlika med pogajalskim stilom in pogajalsko strategijo
- Prednost različnih pogajalskih strategij
9. Pogajalske taktike        
- Osnove taktiziranja pri pogajanjih
- Najpogostejše pogajalske taktike
10. Etika in poštenost v pogajanjih      
- Zmagati za vsako ceno
- Poštenost pri pogajanjih
- Sproščanje v stresnih situacijah

5. MODUL
11. Iskanje poti iz slepe ulice       
- Zakaj se pogajanja ustavijo
- Kaj, ko se pogajanja ustavijo
- Izboljšanje lastne pozicije pri pogajanjih z močnejšim partnerjem
- Kdaj je pogajanje neuspešno in kako naprej
12. Zaključevanje pogajanj         
- Pripravljenost druge strani na dogovor
- Delni cilji, končni cilj
- Pomagati drugi strani, da se odloči

Vsi udeleženci bodo dobili knjigo Psihologija pogjanj, avrtorja Rudija Tavčarja brezplačno!

Način dela
Program je zasnovan interaktivno. Samo del programa sestavljajo predavanja. Udeleženci se razdelijo po skupinah in rešujejo praktične probleme. Skupine se med seboj dejansko pogajajo. Po pogajanjih dobijo udeleženci povratnoinformacijo od soudeležencev in od predavatelja. Pri določenih temah bomo delavnico tudi snemali, slušatelji pa bodo dobili povratno informacijo o svojem delu od kolegov predvsem pa tudi od predavatelja. S tem bodo udeleženci lahko tudi sami sebe ocenili in imeli možnost korekcije svojega vedenja.


e-obveščanje

prijavi se
odjavi se


Varujemo vašo zasebnost!