Nova delavnica Zahtevnejša poslovna pogajanja 14.09.2010

1. Priprava na zahtevnejša pogajanja
- Priprava lastnih izhodišč
- Poznavanje izhodišč nasprotnih strani
- Razumevanje nasprotnih pogajalcev
- Okoliščine, ki lahko vplivajo na pogajanja
2. Kratek pregled načel sodelovalnih pogajanj
- Iskanje skupnih ciljev
- Ločevanje ljudi od problemov
? kako damo svoj Ego na stran
- Interesi
? usmeritev pozornosti na interese, ne na rešitve, stališča oziroma pozicije
- Ali se da poiskati rešitve ugodne za vse strani
- Kako lahko uporabite objektivna merila
3. Napake pri pogajanjih
- Sprejemanje odločitve v gotovosti in negotovosti
- Napake pri sprejemanju odločitve
4. Pogajalske strategije in načini obnašanja v konfliktnih situacijah
- Razlika med pogajalskim stilom in pogajalsko strategijo
- Prednost različnih pogajalskih strategij
5. Pogajalske taktike
- Osnove taktiziranja pri pogajanjih
- Najpogostejše pogajalske taktike
6. Etika in poštenost v pogajanjih
- Zmagati za vsako ceno
- Poštenost pri pogajanjih
7. Nebesedno komuniciranje
- Nezavedno in zavestno kontroliranje samega sebe
- Telo, glas, pogled, gibanje ?
- Stres in nebesedna sporočila
8. Pogajanja z več vpletenimi strankami
- Ugotavljanje interesov
- Ločena srečanja
9. Iskanje poti iz slepe ulice
- Zakaj se pogajanja ustavijo
- Ko se pogajanja ustavijo
- Izboljšanje lastne pozicije pri pogajanjih z močnejšim partnerjem
- Kdaj je pogajanje neuspešno in kako naprej
10. Zaključevanje pogajanj
- Pripravljenost druge strani na dogovor
- Delni cilji, končni cilj
- Pomagati drugi strani, da se odloči


e-obveščanje

prijavi se
odjavi se


Varujemo vašo zasebnost!